Torvalds rahpá EU-válgakampánjja Ohcejogas: Mun háliidan leat olles Suoma Europarlamenttár

47dccf6f-c82c-4c07-91a3-5b17ffabbb9d

Eurohpá parlameantta dálá láhtu Nils Torvalds ordne Ohcejogas iežas EU- válgakampánja rahpandilálašvuođa Deanujoga rasttildeaddji šalddis, lávvardaga 20.04. d. 14:00. Torvalds vuordá movttegis mielain kampanjerema olles rikkas, su ulbmiliin lea johtit miehtá Suoma ovdal válgabeaivvi 26.05.2019.

– Háliidan leat boahtteáiggisge olles Suoma Europarlamenttár, dadjá Torvalds. Dán dáhtu symbolan lea kampánja dovdocealkka “Hankos gitta Ohcejohkii”. Maŋimus čieža jagi áigge lean viggan vuhtiiváldit olles Suoma, ja Eurohpá oktasaš ovddu. Háliidan maiddái boahtteáiggis, seammá movttain ja iluin, ovddidit dakkár mearrádusaid dáhkama mii vuhtiiváldá nu Ilomantsa mehciid go Eckerö guollešaddadanlágádusaid. Suomas ii leat oktage guovlu gosa Europarlameantta mearrádusat eai guoskka. Dán hástalusa vuostáiválddán, ja háliidan joatkit barggu dan ovdii.

–Vihtta jagi dassái ledjen logát čađamannan evttohas EU-válggain. Dat lea mu ulbmilin maiddái dán háve, dán stuorra mearrádusaid ja máŋggaid  lihkostuvvan áššiid áigodaga maŋŋá. Buot Suoma golmmanuppelot áirasis lea mus leamašan stuorámus vástu parlameantta biras- ja dálkkádatmearrádusaid dahkamis, muitala Torvalds.

Torvalds leamašan Europarlameantta lahttu jagis 2012 ja lea doaibman jagi 2017 rájes liberála ALDE-joavkku várreságadoallin. Europarlameanttas Torvalds lea leamaš mielde measta buot stuorra láhkaevttohusain, mat gieđahallet dálkkádatrievdama, ja váldán ovddasvástádusa liberála ALDE-joavkku ráđđádallanulbmiliin. Dán lassin son lea vástidan máŋgga láhkaevttohusas, mat guske stabiliserema báŋkokriisa maŋŋá. Son lea maiddái bargan EU:a  bušeahtta- ja guolástangažaldagaiguin. Europarlamenttár Nils Torvalds lea bargan buori ovttasbarggu sihke bellodat- ja kulturrájiid badjel ja menestuvvan dain.

– Persovnnalaš ja politihkalaš oktavuođat, sihke dáidu ráđđádallat doaibmi kompromissaid bohtet leat guovddážis boahttevaš áigodagas EU-parlameanttas. Muhtin populistalaš lihkadusat, olgeš- ja gurutlihkadusain, figget ávkkástallat juohke áidna áššálaš parlameantta eahpesihkkarvuođa diliin. Dan dihte mii fertet nagodit čohkket  ja ovttastit parlameantta jierbmámus ovddasteddjiid, Torvalds deattuha.