Näkkäläjärvi RÁB:a riikkabeaiveválgaevttohassan Uusimaai

Nakkalajarvi_Klemetti

Sámedikki ságadoalli, FDr Juvvá Lemet, Klemetti Näkkäläjärvi, lea
ásahuvvon evttohassan riikkabeaiveválggaide 2015 Uusimaas RÁB:a evttohassan.

Näkkäläjärvi lea leamaš RÁB:a evttohassan riikkabeaiveválggain 2011
Lappi válgabiirres ja euroválgaevttohassan jagi 2014.

– Guhkes guorahallama boađusin mearridin álgit evttohassan Uusimaa
válgabiirres. Lappi válgabiirres RÁB:asleat earenoamáš buorit evttohasat
ja sápmelaččat leat evttohassan máŋgga sierra bellodagas. Sápmelaččat
orrot oalle olu sámiid ruovttuguovllu olggobealde ja RÁB háliida dahkan
vejolažžan dan, ahte sápmelaččat sáhttet válljejuvvot
riikkabeaiveovddasteaddjin máŋgga sierra válgabiirres, Näkkäläjärvi muitala.

Näkkäläjärvi joatka,
– RÁB lea barggustis dán ráđđehusas duddjon eavttuid dasa, ahte vuođđo-
ja olmmošrievttit sáhttet ovdánit. RÁB lea áidna ráđđehusbellodat, mii
gudnejahttá dahkkojun čatnašumiide iige vuollán bellodatpolitihkalaš
deattu ovddas. Mu loahpalaš mearrádus oaččui seailla, go ságastallen
bealuštanministtar Carl Haglundiin. Bellodatjođiheaddji Haglund muitalii
, ahte maiddái boahtteáiggis RÁB joatká sámiid vuoigatvuođaid ILO
169-soahpamuša ratifiserema ovddideami. Haglunda mielde dát lea vuođđo-
ja olmmošriektegažaldat.

Näkkäläjärvi ákkastallá viidáseappot evttodasvuođas: Suoma stáhta
dárbbaha doaibmi ráđđehusa, mii ii luoba vuođđo- ja olmmošrivttiin, ja
dahká daid guoskevaš mearrádusaid sihke gudnejahttá ovdal linnjemiid.
Dát lea ágga dasa, manin vulgen RÁB:a evttohassan. Háliidan leat mielde
duddjome ovdalačča buoret, njuolggočielggagit ja rahpasit Suoma. RÁB lea
čatnasan válgaprográmmastis ON:a álgoálbmotjulggaštusa ulbmiliidda,
birasgáhttemii ja riektestáhtii. RÁB doallá lohpadusaidis iige luona
iežas árvvuin, man dihte RÁB lea mu bellodat. Politihkka ii leat
cuovkkas. Politihkka dárbbaha fal rievttes mearrideddjiid, geat leat
gárvát dahkat váttes mearrádusaid ja bargat daid mielde. Sihke RÁB ja
mun ledne dakkárat.

– Vuolggán riikkabeaiveválggaide buktit biras- ja sámi gažaldagaid
lassin vehádagaid rivttiid viidáseappotge suopmelaš servodagas. Suoma
ođđa ja boares vehádagat leat Suoma kultuvrralaš riggodat ja sin
vejolašvuođaset doalahit iežaset giela ja kultuvrra ferte ovddiduvvot.
Suopma lea leamaš álohii máŋggakultuvrralaš servodat ja mii galgat
doalahit dán árbbi, Näkkälärvi loahpaha dieđáhusas.